# by fumitakashien2005 | 2017-01-26 20:50 | 日記

雪の富山を離れて# by fumitakashien2005 | 2017-01-26 14:00 | 日記

首相官邸へ# by fumitakashien2005 | 2017-01-24 00:17 | 日記

発達障害の診断体制# by fumitakashien2005 | 2017-01-23 00:33 | 日記

各町内会新年会# by fumitakashien2005 | 2017-01-22 21:31 | 日記

歩いて歩いて・・・# by fumitakashien2005 | 2017-01-21 19:29 | 日記# by fumitakashien2005 | 2017-01-20 21:28 | 日記

万葉線新酒おでん電車# by fumitakashien2005 | 2017-01-19 23:26 | 日記# by fumitakashien2005 | 2017-01-18 22:24 | 日記

東京小杉会# by fumitakashien2005 | 2017-01-17 16:22 | 日記